Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte

Video fra mødet publiceres klippet sammen med vores referater fra byrådet på siden med dagsordener referater - typisk dagen efter mødet. Find dem her: Video og referater.  

Vil du se den rå uklippede video fra mødet så klik her og se den seneste livestream - alternativt se videoen på kommunens facebook

Ovenstående video publiceres automatisk efter mødet, når det er klar på serveren. Det tager så længe som mødet har varet. Den opklippede video publiceres sammen med referatet, typisk dagen efter om eftermiddagen.

Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 25. november 2020 kl. 16.00

Vær opmærksom på at mødet kun afvikles digitalt på grund af Corona. Det er ikke muligt at følge mødet fysisk. Eventuelle spørgsmål til spørgetid kan fremsendes til hlyt@syddjurs.dk og de vil herefter blive behandlet under spørgetiden. 

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 641 Spørgetid 25. november 2020
Punkt 642 Støtte til forsamlingshusene på grund af Corona - forslag fra Dansk Folkeparti
Punkt 643 Budgetopfølgning 2020 - Samlet per 30. september 2020
Punkt 644 Budgetopfølgning per 30. september 2020 - Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift
Punkt 645 Budgetopfølgning per 30. september 2020 - Udvalget for natur, teknik og miljø - drift
Punkt 646 Budgetopfølgning per 30. september 2020 - Udvalget for erhverv og beskæftigelse - drift
Punkt 647 Budgetopfølgning per 30. september 2020 - Udvalget for familie og institutioner - drift
Punkt 648 Budgetopfølgning per 30. september 2020 - Udvalget for sundhed, ældre og social - drift
Punkt 649 Budgetopfølgning per 30. september 2020 - Økonomiudvalget - drift
Punkt 650 Budgetopfølgning per 30. september 2020 - samtlige udvalg - anlæg
Punkt 651 Opgørelse af kassebeholdning - likviditet per 31. oktober 2020
Punkt 652 Kapitalforvaltning i 2020 - opfølgning
Punkt 653 Budget 2021 - Takster
Punkt 654 Opsamling på arbejdet med bæredygtighed i Syddjurs Kommune
Punkt 655 djursBO - afd. 29, Lillerupparken, skema C
Punkt 656 djursBO, afd. 30 - særlige udlejningsregler
Punkt 657 Tendrup Møllevej - tre almene ældreboliger med serviceareal - skema A
Punkt 658 Godkendelse af henvendelse til beskæftigelsesministeren om digitale møder i jobcentret
Punkt 659 Syddjurs Egnsteater. Politisk godkendelse af egnsteateraftale 2021-2024
Punkt 660 Disponering af AUB-midler fra Trepartsaftale
Punkt 661 Godkendelse af udkast til høringssvar til Praksisplan for almen praksis
Punkt 662 Aftale om revision 2021-2023(Lukket punkt.)
Punkt 663 Ekspropriation af ejendom(Lukket punkt.)
Punkt 664 Personsag(Lukket punkt.)

Opdateret: 23-11-2020 10:53