Frivilligrådets årsmøde 2020 - Tilmelding og opstillingserklæring

Frivilligrådet inviterer til årsmøde torsdag den 27. februar 2020 kl. 17-20 i Rønde Idrætscenter

Til årsmødet vil der foruden årsberetning fra Frivlligråds formand, relevante oplæg, workshops og let aftensmad, være valg til Frivlligrådet.

Kort om Frivilligrådet

Frivilligrådets formål er, i et samarbejde med kommunen, at styrke og udvikle det frivillge sociale arbejde i Syddjurs i samspil med borgerne. Som medlem af Frivilligrådet er man med til at rådgive politikerne i hvordan § 18 tilskud bevilges til foreningerne, arrangere Frivillig Fredag og generelt med til at udvikle området. 

Frivilligrådet består af syv medlemmer og tre suppleanter, som tilsammen repræsenterer foreninger og organisationer, der arbejder med frivilligt socialt arbejde inden for følgende tre interesseområder:

  1. Ældre/ensomme. To medlemmer, en suppleant
  2. Børn og unge. To medlemmer, en suppleant
  3. Andre, herunder handicapområdet, humanitære foreninger, sygdomsforeninger og flygtningeområdet med videre. Tre medlemmer, en suppleant

Der skal i år vælges én kandidat og én suppleant til hvert interesseområde.

Nuværende medlemmer af Frivilligrådet er på valg og genopstiller, opdelt efter interesseområder:

  • Område 1: Frode Munch - OK Klubben
  • Område 2: (tom plads)
  • Område 3: Anne-Lise Vester - Gigtforeningen 

Nuværende medlemmer af Frivilligrådet fortsætter uden valg:

  • Område 1: Anna Jørgensen - Søhusparkens Vennekreds
  • Område 2: Michael Møller Jensen - Krop Amok, Hornslet IF 
  • Område 3: Helle Pedersen - Danske Handicaporganisationer 
  • Område 3: Erik Møller - Fysisk Aktiv for Sjov

Nærmere information om årsmødet og selve Frivilligrådet findes på www.frivilligsyddjurs.dk

Tilmelding: Da der vil blive serveret aftensmad ved mødet, er det nødvendigt at tilmelde sig. Tilmelding skal ske senest den 23. februar, ved at udfylde skemaet nedenfor.

Opstilling: Ønsker du at opstille til Frivilligrådet, udfyldes opstillingserklæringen og indsendes med underskrift til syddjurs@syddjurs.dk att.: Kultursekretariatet, senest den 23. februar 2020.

Tilmelding - under boksen

Opdateret: 20-02-2020 12:20

Kontakt