Integrationsprogrammet

Integrationsprogram
Har du opholdstilladelse efter Integrationsloven, er Jobcenter Syddjurs forpligtet til at tilbyde dig et 3-årigt integrationsprogram, som beskrives i en integrationskontrakt.

Kontrakten indeholder dine beskæftigelses- eller uddannelsesmål samt indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at målene i kontrakten opfyldes. Kontrakten skal underskrives af både dig og Syddjurs Kommune og er gensidig forpligtende.
 

Integrationsprogrammets formål er at hjælpe dig til hurtigst muligt at kunne klare dig selv uden økonomisk hjælp fra kommunen.

I integrationsprogrammet kan der udover aftale om danskundervisning også indgås aftale om virksomhedspraktik eller uddannelse.

Din individuelle indsats aftales med din sagsbehandler.

Kommunen skal mindst hver tredje måned foretage en opfølgning på integrationskontrakten, og kontrakten skal justeres efter behov.

Du underskriver samtidig med integrationskontrakten en erklæring om aktivt medborgerskab i det danske samfund. 
 

Du kan læse mere om integration og integrationslovgivningen i Danmark på 

Nyidanmark.dk.

 

Opdateret: 08/03/2019 - 09:42