Støj, røg og lugt

Lugt, støj og røg fra både private og virksomheder kan være generende for de omkringboende. 


Hvis du er generet af støj, lugt eller røg fra naboer eller virksomheder, er det en god idé først at kontakte naboen eller virksomheden, og gøre opmærksom på generne. Man kommer ofte langt med dialog. 

I sager om væsentlige lugt- eller støvgener kan kommunen gribe ind via miljølovgivningen. En henvendelse til kommunen over gener fra støj, røg og lugt, skal som udgangspunkt være skriftlig

Hvilke regler gælder der for støj-, røg-, og lugtgener?

Støj 
Støj er uønsket lyd. Støj kommer fra trafik, virksomheder, landbrug, restauranter, diskoteker, naboer og meget andet. Miljøstyrelsen har fastsat nogle vejledende støjgrænser. 
Ved væsentlige støjgener hvor kontakt til genevolder ikke har hjulpet, kan du henvende dig følgende steder: 

  • Østjyllands Politi, hvis der er tale om høj musik, støjende adfærd, støj fra udendørs arrangementer eller fra gøende hunde. 
  • Bolig/Ejerforeningens bestyrelse, hvis støjen kommer fra en beboer i bolig/ejerforening. 
  • Miljø- og Klimaafdelingen, hvis støjen er fra ventilationsanlæg, motordrevne redskaber, værktøj og lignende.
  • Miljø- og Klimaafdelingen, hvis der er væsentlig støj fra virksomheder, forretninger, eller lignende.
  • Byggeri og Landbrug, hvis der er væsentlig støj fra husdyrhold og lignende.

Røg- og lugtgener 
Hvis du er generet af røg fra din nabo, herunder en virksomhed eller kommunal institution, kan du ligeledes henvende dig til kommunen.

Kommunen har udarbejdet en forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune. Her kan du finde et afsnit om vejledning i brugen af fastbrændselsovne og et afsnit om reglerne i den forbindelse. Forskriften findes som PDF nederst på siden.
Miljøstyrelsen har lavet en brændefyringsportal, hvor du kan finde gode råd om fyring i brændeovn og de forskellige regler herfor. Du kan finde brændefyringsportalen her: Brændefyringsportalen 

Regler for afbrænding af haveaffald.
Du kan finde regler om afbrænding af haveaffald, ved at klikke på dette link: Afbrænding af haveaffald

Klagesager kan ofte være af længere varighed, og genen kan derved ikke forventes afhjulpet eller reduceret, straks klagen er indsendt. 

Der opfordres derfor til dialog med genevolder inden der klages.

BilagStørrelse
forskrift for fastbraendselsovne.pdf2.19 MB
Opdateret: 06-03-2019 19:15

Kontakt