Ny strategi for kultur, fritid, idræt og landdistrikter

Den nuværende Kulturpolitik, godkendt i 2015, samt den nuværende Fritids- og friluftspolitik, godkendt i 2016, udløber begge ved udgangen af 2020. Samtidig er kommunens Landdistriktspolitik fra 2013.

Fælles for de tre områder er, at det er områder, hvor resultater og udvikling ikke kun skabes af kommunen, men er resultatet af mange menneskers indsats, både institutioner og frivillige.

Byrådet har derfor vedtaget, at der skal udformes nye strategier for kultur, fritid, idræt og landdistrikter. Formålet med at lave kortfattede og overordnede strategier frem for detaljerede politikker er at skabe pejlemærker for udvikling, som aktørerne kan se sig selv bidrage til.

> Du kan se byrådets behandling her: https://www.syddjurs.dk/dagsorden/byraadet-27-05-2020

Strategien og den medfølgende proces skal også tage hensyn til, at kultur- og fritidsområdet kan spille sammen med og bidrage til andre dele af den kommunale virksomhed, for eksempel sundhed, byudvikling, erhvervspolitik og læring i skolerne.

Vi vil gerne høre om dine erfaringer med kultur, fritid, idræt og livet i landdistrikterne.

Du kan komme i kontakt med os på flere måder:

Vi står klar til at tale med dig forskellige steder i kommunen på forskellige tidspunkter.

Rønde Idrætscenter. Tirsdag d. 8. september kl. 11-13

Ryomgård ved stationen. Torsdag d. 10. september kl. 15-17

Pindstrup ved Dagli’ Brugsen. Mandag d. 14. september kl. 12.30-14.30

Ebeltoft - sted følger. Tirsdag d. 15. september kl. 10-12

Knebel ved Min Købmand. Onsdag d. 16. september kl. 15-17

Hornslet ved Super Brugsen. Torsdag d. 17. september kl. 15-17

Rønde ved Kulturhotellet. Fredag d. 18. september kl. 15-17

Tirstrup ved Dagli’ Brugsen. Tirsdag d. 22. september kl. 14-16

Balle - sted følger. Onsdag d. 23. september kl. 14-16

Kolind ved Kolind+ og biblioteket. Torsdag d. 24. september kl. 15-17

Mørke ved Dagli’ Brugsen. Fredag d. 25. september kl. 11-13

Rosmus ved Rugaard Gods. Søndag d. 27. september kl. 13-16

Skørring - sted følger. Torsdag d. 1. oktober kl. 16-18

Rønde ved biblioteket. Lørdag d. 3. oktober kl. 12-14

 

Senere vil der også blive offentliggjort link til en spørgeskemaundersøgelse her på siden.

Du kan også hjælpe os ved at sende os dit svar på fire spørgsmål om kultur, fritid, idræt og/eller landdistrikter:

Hvad fungerer godt?

Hvad holder du af ved Syddjurs? -  Hvilke eksisterende tiltag ser du som positive? -  Hvor ligger styrken i Syddjurs? -  Hvad bibringer kultur/fritid/idræt/landdistrikter (alt efter relevans) din hverdag?

Hvad fungerer ikke godt?

Hvad kan blive bedre? -  Hvor er der et uudnyttet potentiale? -  Hvad trænger til øget fokus?

Hvordan ser her ud om fem år, hvis vi gør det rigtigt?

Hvilke handlinger skal der til, for at vi når derhen? - Hvad ser du som de største potentialer for at nå det mål? - Hvor skal vi arbejde hen i mod? - Hvad ser du som den største barriere for at nå det mål?

Hvordan ser her ud om fem år, hvis vi gør det forkert?

Hvad bekymrer dig? -  Hvor skal vi ikke bevæge os hen? - Hvad skal vi ikke gøre?

Send svaret til sobn@syddjurs.dk.

Den 7. januar 2021 holder vi en strategiworkshop, hvor vi fremlægger vores kortlægning af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs. Hvis du har svaret på de fire ovenstående spørgsmål vil de blive udstillet den dag.

Hvis du gerne vil deltage den dag, så tilmeld til syddjurs@syddjurs.dk att. Kultursekretariatet. Vi regner med at workshoppen varer fra 16.00 – 22.00. Vi vil gerne se alle, men skal samtidig tage hensyn til aktuelle begrænsninger pgra. corona. Du vil derfor senere modtage en endelig bekræftelse på din deltagelse, når vi kender det maksimale deltagerantal.

Opdateret: 22-09-2020 15:31

Kontakt