Ældre og pårørende - COVID-19

Pleje og omsorg, besøg på plejecentre, aktivitetscentre, hjælpemidler og madudlevering

Besøg på plejecentre 

Der kan aflægges besøg på både ude- og indendørs arealer på plejecentre og Rehabiliteringsafdeling.

Sundhedsstyrelsen anbefalinger om god hygiejne og hensigtmæssig adfærd skal dog fortsat følges.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan i tilfælde af lokale smitteudbrud bede kommunalbestyrelser om at udstede forbud mod eller restriktioner for besøg igen både på udearealer og indendørs arealer, hvis det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19.

Det kan være i forbindelse med en konkret mistanke om smitte, eller konkret mistanke om øget risiko for smitte på en konkret institution hos beboerne eller ansatte eller oplysninger om antallet af smittede personer i en konkret kommune er nået et smittetal der skal bringes under kontrol.

Forbud eller restriktioner kan rettes mod konkrete plejecentre og kan omfatte både indendørs arealer og udearealer.

I det tilfælde, hvor en kommune har mere end 20 nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge, skal Styrelsen for Patientsikkerhed foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for besøgsforbud eller besøgsrestriktioner på plejehjem eller rehabiliteringsafdelingen.

> Se flere oplysninger her

Ansigtsvisir

Medarbejdere i sundheds- og ældresektoren, samt på social- og handicapområdet, vil pr. 29. april anvende ansigtsvisirer ud fra et forsigtighedsprincip.

Visirer vil blive anvendt af alle medarbejdere i de nævnte områder, som er i nærkontakt med borgere. Det vil sig når medarbejderne har tæt ansigt-til-ansigt kontakt eller i situationer, hvor en borgere er svækket eller utrygge ved smitterisiko.

Vores medarbejdere må også anvende ansigtsvisir, hvis de er utrygge ved at blive udsat for smitterisiko fra borgeren.

Mad

Vi leverer som vanligt madservice til hjemmeboende borgere.

Hjemmepleje og hjemmesygepleje

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen fungerer som normalt.

Visitationen

For at undgå smittespredning vil visitationen foregå telefonisk. Du kan kontakte Visitationen som vanligt på 87 53 66 00.

Der kan rettes henvendelse direkte til visitator mandag, tirsdag, torsdag & fredag kl. 9.00-11.00. Onsdag lukket.

Demenscenter Syddjurs

Værestederne i Kolind og Ebeltoft samt træningstilbud på Lindegården er startet op igen, og kører på vanlig vis

Der vil fortsat være mulighed for telefonisk rådgivning.

Trænings- og aktivitetscentre

De visiterede tilbud er i fuld drift på Rosengården, Ringparken og Solbakken, dog under hensyntagen til gældende retningslinjer vedrørende hygiejne- samt afstandskrav. De åbne centeraktiviteter er startet op på alle centre, men også under hensyntagen til gældende retningslinjer, hvilket betyder at ikke alle aktiviteter kan gennemføres på nuværende tidspunkt.  

 

Kontakt 

Du kan få svar på de allerfleste spørgsmål på Sundhedsstyrelsens side. Har du spørgsmål til egen sundhed kan du også kontakte egen læge.

> Kommunens callcenter 87 53 50 00, se åbningstider nederst på siden

> Hjemmesygeplejen 87 53 60 00,  mandag, tirsdag, torsdag & fredag kl. 9-11 og kl. 13-15, onsdag kl. 9-12

> Sundhedsplejen 87 53 55 00, se åbningstider på sundhedsplejens side

> Hjemmeplejen 87 53 66 00, Se åbningstider på Hjemmeplejens side

 

Opdateret: 21-10-2020 10:06

Kontakt